Ons, hier by Bosduifklip, probeer die produkte  wat  ons gebruik so natuurlik as moontlik hou. Daarom is ons baie opgewonde om voortaan Eureka Mills se “unbleached stone ground flour ” in ons brode te gebruik.The taste of the bread is just so much better – you can actually taste the goodness. Ons het nie op ons laat wag nie en roosterkoekies en “‘whole wheat” broodjie gebak. With home-made green fig preserve it was so good!